Archives

Полезно

Бързите кредити са, както подсказва името, вид финансиране, до което може да се стигне изключително бързо. Тези продукти са нови за нашия пазар, но са станали най-популярната форма на финансиране много бързо. Вероятно сте чували за тях, защото можете да намерите техните реклами навсякъде – от уличните панели до банерите в интернет. Как си обяснявате интереса към тях и как може да ги получите, ако имате нужда от тях? Ще ви дадем всички отговори в тази статия.

Кандидатствай сега

 

За да получите кредита, трябва да попълните заявлението за кредит с валидна информация за контакт (телефон или електронна поща). Тази информация за контакт ще бъде използвана от кредитната компания в случай, че те трябва да се свърже с вас.

При бързите заеми времето за одобрение е много по-кратко, отколкото ри нормалния кредит. Първите кредитни продукти от този тип започват да се предлагат в САЩ и фирмите работят денонощно. В началото тези заеми са се отпускали до заплата или аванс като юридическа алтернатива на лихварската дейност. Всичко, което е трябвало да направи клиента е да даде на фирмата подписан чек и сумата да бъде погасен при следващата му заплата.

Вече разбирате, че тези кредити първоначално не са вземали от банки и точно това се случва и в нашата страна. БНБ реши да раздели кредитирането на две категории. За големи суми трябва да отидете в банката и да прегледате цялата процедура там. Ако не се нуждаете от много пари, можете да се обадите на небанкова финансова институция (кредитна компания) за бърз кредит . Ето защо обяснението е много просто: фирмата не е банка, така че може да даде много по-бързо, лесно и достъпно кредит. Това не означава, че се случва нещо незаконно. Просто тези компании са упълномощени и инспектирани от БНБ, така че дейността им е напълно легитимна.

 

Може би се питате, дали съществува кредит за хора без доходи и си представяте, че това би било един супер добър вариант за вас, в случай, че не работите. Такъв кредит наистина съществува и в тази публикация ще обясним неговите особености.

Кандидатствай сега

 

Супер кредит за хора без доход – кой може да го получи?

Заем без фиксиран доход е решение, което може да се използва, например, от студенти. Някои студенти, които са в редовно обучение, нямат никакви източници на стабилен доход и обикновено са финансово подкрепяни от родителите си или получават стипендии за академичните си постижения. Студентите могат успешно да използват заеми без доход и нямат проблем при вземането на подобен кредит.

Кой друг може да използва заем за хора без доходи? Всъщност всеки, защото най-либералните заемодатели, които отпускат такива заеми, дават положително решение за отпускане, но то може да зависи от кредитоспособността на лицето, което се опитва да поеме финансовия ангажимент. Също толкова важно е и извлечението от личната банкова сметка, която кредиторът може да поиска от кандидата. Благодарение на него заемодателя може да оцени риска, свързан с предоставянето на заем на лице, което не може да докаже никакви доходи. Бърз кредит без доход обикновено е задължение, лишено от ненужни формалности, а кредитополучателят не трябва да отговаря на толкова много изисквания, какъвто е случаят с например с бързите заеми.

 

Супер заем за хора без доходи – какво си струва да се помни?

Заемите за хора без доход са финансови задължения, които могат да бъдат използвани в труден финансов момент. Парите за кредит без доход могат да се използват за всякакви цели, като например погасяване на дълг, което е неговото неоспоримо предимство. Преди да използвате заем за хора без доходи, трябва да сте наясно с всички разходи, които са свързани с кредита. Заемът за хора без доходи е като всички останали заеми. Той може да включва такива разходи като: лихвени проценти, такси, комисионни, застраховки и други подобни разходи за поетата отговорност.

Избирайки небанков заем за хора без доходи, си струва да използваме ГПР, т.е. реалния Годишен процент на разходите. Това е полезен показател за цената на кредитите и включва лихвите, таксите, комисионните и застраховките, но само при редовно погасяване, защото при допускане на просрочия, заемодателят има право да начисли наказателни лихви. Действителният ГПР е общата стойност на кредита, която ще бъде изискана от кредитополучателя. Действителният ГПР се изразява като процент от общата сума на кредита на годишна база.

Кредитни компании в България

Ако до сега не сте теглили краткосрочен заем по Интернет, но възнамерявате да го направите, ви предлагаме няколко идеи. С тях може да намерите най-подходящата кредитна компания за вас. Тези идеи са важни, тъй като касаят основните въпроси, свързани с бързите онлайн кредити.

Кредитни консултантски фирми

Изберете доказана и легитимна фирма за бързи кредити

Кандидатствай сега

Когато избирате най-изгодното за вас предложение, се опитайте то да бъде от доказана фирма, като може да направите справка в регистъра, публикуван на официалната страница на БНБ. След това, продължете вашето проучване, като прочетете какви са мненията на потребителите и препоръките от форумите в Интернет. Прочетете условията , вноските и погасителния период в различните оферти на кредитните компании.

Обърнете внимание на параметрите на различните кредитни продукти. Ще ви направи впечатление, че тъй като този вид заеми е с по-малък размер на отпуснатите средства, то и погасителния период обикновено е доста кратък. Приоритизирайте фирмите, така, че в крайна сметка да изберете такава, която е достатъчно гъвкава относно крайния погасителен срок и има подходящ погасителен план за вас. Накрая изберете бърз заем, който да покрива именно вашите персонални нужди и възможности за изплащане на база вашата доходност.

Използвайте електронни платформи за сравнение

Проверете предложенията на кредиторите за спешни пари на заем с опция за онлайн изпращане на заявление. Тези кредити са достъпна опция и за потребителите от по-малките населени места, както и за всички, които ценят времето си и не искат да обикалят по физически офиси и да се редят по гишета. В същото време, ако се спрете на фирма, която предлага опция за електронно кандидатстване, това означава, че самата тя използва съвременните технологии и е достатъчно гъвкава, за да отговори на принципите за бърза услуга.

Сравнете плюсовете и изискванията на офертите

Нишата с бързи кредити се развива изключително добре и това довежда до увеличаване на конкуренцията. Фирмите започват да използват много и разнообранзи маркетингови инструменти в борбата за повече потребители и постоянно предлагат нови програми за коректни клиенти. Те ги обсипват промоции и отстъпки. Кредитните компании имат специални регистри за лоялни клиенти, които са теглили кредити от тях и са ги обслужвали редовно. Тези надеждни клиенти биват информирани непрекъснато за програмите, представящи различни изкушения за различни намаления, томболи и бонуси. Друг атрактивен ход на фирмите е да предлагат на новите си клиенти, които теглят от тях кредит за първи път нулева лихва. Това означава, че новите кредитоползватели, теглейки за пръв път, не се облагат нито с лихва, нито с допълнителни такси и комисионни и накрая те връщат точно толкова, колкото са получили.

 

Кандидатствай сега

 

Бързи кредити в Германия

Заем в евро или в лева

Разликите при лихвите на левовите и евровите заеми се влияят от конкуренцията, условията на пазара и прилечените пари в двете валути във финансовите организации.

Не е възможно да се направи точна прогноза, обхващаща по-дълъг период от време, относно това как ще се оскъпи един кредит в евро или лева. Добре е да се има предвид, че плаващите лихвени проценти на заемите в тези две валути за физически лица се образуват въз основа на пазарни индекси или по други начини. Най-популярните пазарни индекси за формиране на лихвите за кредитирането в българска и европейска валута са SOFIBOR и EURIBOR. Въпреки това, ако индикаторите се променят в дългосрочен аспект, то разликата в лихвените нива на левовите и евровите заеми може да се повиши или да се понижи при промяна на базата, формираща плаващия лихвен процент. Мнението на експертите на този въпрос е да се теглят заеми във валутата, в която потребителите получават доходите си.

Когато се тегли дългосрочен кредит като ипотечен например, изборът на валута и най-подходящия план са изключително важни, затова е желателно още при кандидатстване добре да се обмислят и двата вида. Естествено, след известно време, ако условията на пазара на кредити се подобря, може да се появят опции, позволяващи да се пестят средства от лихвени проценти, такси и комисионни. Тогава може да се пристъпи към рефинансиране или превалутиране към кредитни продукти с по-добри условия. Това, разбира се, ще се съпътства от още разходи, които ще трябва да също да обмислят, но ако новите условия спестяват средства, може да се премине към избор за рефинансиране или превалутиране.

Кандидатствай сега

 

 

Сред най-изгодните предложения за финансова помощ на кредитните компании са т. нар. кредити с ниски лихви. Някои от тях предлагат безплатен първи кредит, който няма никакви съпътстващи разходи като лихви и такси. Той най-често се погасява за период от един месец  затова се нарича безплатен кредит до заплата. Най-вероятно се чудите дали той наистина съществува, но е факт че такива кредити се предлагат и само трябва да разберете как да ги откриете.

 

Кандидатствай сега

КАК ДА ОТКРИЕТЕ НАЙ-НИСКИ ЛИХВИ ЗА КРЕДИТИТЕ?

Когато желаете да се възползвате от безлихвен кредит, следва да потърсите в търсачките „кредит с 0% лихва“. Отнесете се сериозно към поемането на един такъв сериозен финансов ангажимент и запомнете датата на падеж, на която ще трябва да внесете дължимата сума. В случай, че допуснете закъснение дори с един ден за погасяване на вноската, фирмата е в правото си да ни удържи наказателна лихва. В резултат на това, първият кредит, който ви се отпуска като безплатен и е освободен от лихви, ще се превърне в обикновен кредит и върху него ще бъдат начислени всички стандартни разходи, които съпътстват традиционните заеми.

БЪРЗ БЕЗЛИХВЕН КРЕДИТ – МИТ ИЛИ ИСТИНА!

Предложенията за промоционален кредит с ГПР 0% са много изгодни, а хипотезите, че първият кредит с 0% лихва е обикновен маркетингов трик, са неоснователни.

Може би, се чудите защо фирмите отпускат първи безлихвен кредит без да имат финансов интерес от него. Това се дължи на факта, че те се надяват в бъдеще редовните клиенти да се върнат отново при тях, когато попаднат в икономически затруднена ситуация. Тези кредитни компании вярват, че когато сме използвали безплатна оферта и сме опознали един заемодател, в утрешния ден отново ще потърсим помощ именно от него.

Едни от най-изгодните кредити с евтини лихви у нас са предложенията за безлихвени кредити, които се отпускат на клиенти, които кандидатстват от фирмите за първи път. На тях не се начисляват никакви лихви, разходи и такси, те са с ГПР 0% и  по принцип се отпускат за срок от 30 дни. Може би, се питате дали това мит или реалност. Всъщност всички хипотези, че тези безплатни кредити са маркетингов трик са напълно неоснователни и те наистина съществуват.

Кандидатствай сега

КАК ДА НАМЕРИМ НАЙ-ИЗГОДЕН КРЕДИТ БЕЗ ЛИХВА?

Напишете в Google „първи безлихвен кредит“ и ще видите кои кредитни компании за  бързи кредити ги предлагат. Естествено, може да получите такъв само един път. След това всеки следващ заем от тази фирма ще бъде с традиционно удържаните разходи за такси, които се удържат на всеки клиент. Това не значи, че вие сте се обвързали с тази кредитна компания и след като сте я ползвали веднъж, не може да изтеглите първи заем без лихва от друга подобна фирма, за да икономисате от такси по услугата.

БЕЗЛИХВЕН ИЗГОДЕН КРЕДИТ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ?

В случай, че теглим от една фирма за първи път, то наистина кредитът е с 0% лихва и връщаме точно толкова, колкото сме получили в началото. Случаят е малко по-различен, ако това не е нашия първи заем от една фирма. В този случай, услугата няма да бъде напълно безплатна, а ще ни бъде начислена такса за подготвителни или административни дейности.

ПРЕДИМСТВА НА ЗАЕМИТЕ С 0% ЛИХВА

Първият безлихвен кредит в сравнение със стандартните кредити има много плюсове. Основният е, че е напълно безплатен и се погасява за кратък срок, така че не се ангажирате дългосрочно с никакви отговорности. Основните му характеристики са:

– ясни и прозрачни условия за одобрение;

– формалностите са минимизирани;

– кандидатстването е изцяло онлайн, т.е. от комфорта на дома;

– възможност за усвояване на нецелеви кредит, който може да харчите, за каквото желаете;

– бърз отговор за положително становище (ако получите отказ, заемодателят ви го съобщава до няколко минути).

Най-просто казано то е гарант на банката, че вие ще погасявате редовно и пълно кредита си. Преди да подпишете договор ще трябва да намерите доверено лице, което да се съгласи да поеме вашата отговорност в случай, че изпаднете в ситуация на неплатежоспособност. Поръчителят от своя страна ви дава някои привилегии, като например по-ниска лихва.

Кандидатствай сега

Факт е, че лицето, което тегли кредит, който не погасява дълго време, носи съдебна отговорност. Ако се стигне до там задълженията се предават на поръчителя. В много случаи той изплаща цялата оставаща сума. След като погаси кредита напълно обаче, по закон има право да подаде иск срещу длъжника и отново по съдебен път да му бъде възстановена цялата сума. Такъв иск може да бъде отправен и към останалите поръчители, ако има такива.

Банковата или небанкова институция, към която имате кредит и в частност служителите в нея, не са длъжни да уведомяват потребителите си, когато те закъсняват с вноската или когато преминат към друга инстанция.

Поръчителят на даден кредит също може да кандидатства за свой такъв. В някои клаузи от договори обаче се изисква поръчителят да няма свой кредит и да предостави същите документи като длъжника. Това са документи, гарантиращи ежемесечен доход, постоянен трудов договор и т.н. Но е добре да знаете, че можете да поемете тази отговорност само за близки хора, на които имате пълно доверие. Немалко пъти. Напоследък доста хора изпаднаха нелепа и трудна ситуация, след като станаха поръчители на близки хора. Те решават да заминат в чужбина, не плащат вноските си или пък прехвърлят цялото имущество на други лица. В  такъв случай отговорността пада върху поръчителите, които в повечето случаи не са и предполагали за такъв развой на събитията.

Изчистване на лоша кредитна история

В наши дни значението на кредитната история не може да се подценява, тъй като капацитетът за заемане може да бъде ограничен, поради невъзможността да се поддържат добри кредитни резултати. За щастие съществуват разнообразни начини за подобряване на кредитния статус, следователно, хората винаги търсят начини за подобряване на кредитния си рейтинг. С тази публикация ще ви дадем някои ефективни съвети за начините за подобряване на кредитен рейтинг и изчистване на лоша кредитна история.

Кандидатствай сега

 

 

Прости начини за подобряване на кредитната история

Подобряването на кредитната история чрез изчистване на кредитното досие, което се съхранява в Централния кредитен регистър, е възможно, ако човек е запознат с факторите, които се вземат предвид при изчисляването на кредитната информация. ЦКР разпределят тежестта на следните фактори, за да определят кредитната история на потребителя: история на плащанията, текущо ниво на задлъжнялост, продължителност на кредитната история, видове наличен кредит и честотата на ползване на нов кредит. Всеки човек, който е теглил в миналото или в момента погасява един или повече кредита, фигурира в ЦКР.

За да получите представа за това къде стоите по отношение на кредитния ви статус, ако възнамерявате да пристъпите към изчистване от кредитния регистър, вземете копие от вашето досие от ЦКР. Ето някои от най-простите начини, по които можете да повишите кредитния си рейтинг.

 

Месечно изчистване на кредитно досие

Известно е, че използването на кредити повишава кредитния статус, защото ако имате няколко редовно погасявани кредита зад гърба си е по-вероятно банките и кредитните компании да ви отпуснат нов, по-голям кредит в бъдеще. Това означава, че за вашето изчистване на лошо цкр, е добра идея, ако имате лоша кредитна история с допускане на просрочия в миналото, да изтеглите нови кредити и да ги погасите по договорения начин. Това могат да бъдат дори безлихвени кредити, отпускани на нови клиенти. Безплатни кредити може да получите по веднъж от няколко различни фирми, които отпускат такива промоционални кредити и обикновено се изплащат на заплата. Всеки от тези едномесечни кредити, погасени стандартно, ще наклони везната във ваша полза.

Офиси на Джет Кредит в Перник

Накратко казано, използвайки  опцията да се възползвате от нашите консултация, можете само да спечелите. Ако не го направите, рискувате да се обвържете с оферти, които носят неизгодни лихви и голямо оскъпяване.

Сигурността и в работата е на първо място. Законът в страната е направен така, че клиентът да се чувства максимално в безопасност. По тази причина всеки практикуващ кредитен консултант е регистриран в БНБ, като предварително е проверен от Комисията за защита на потребителя. Идеята е работата на тези хора да бъде максимално прозрачна, т.е. да сме наясно с какви банки и институции работят, каква е комисионната им и т.н.

Вижте нашите предложения за кредити в гр. Перник.

Кандидатствай сега

Излизането от спиралата на дълговете не е никак лесно. Също така си струва да си припомним, че нищо не се случва само за няколко дни, седмици или дори месеци. Затова трябва да се подготвим за факта, че ако нашите финанси са обект на постоянни ограничения, излизането от положението на кредитна задлъжнялост ще отнеме до няколко години.

Кандидатствай сега

 

Ограничете харченията до минимум

Когато спрем лавината от дългове, е време да потърсим начин да получим допълнителни средства, които да ни помогнат да се отървем бавно от порочния кръг. Първото нещо, което трябва да направим, е да анализираме собствения си бюджет. В много случаи ние дори не осъзнаваме колко много ненужни разходи имаме, докато не ги запишем на лист хартия. В момента, в който дълговете ни продължават да нарастват, всеки най-малък разход става за нас тежест. Комунално-битовите разходи и свързаните с тях такси, храна, лекарства, транспорт или необходимите разходи за нуждите на нашите деца – всичко това е приоритет. Всякакви други разходи, като обяд в града, такси до центъра или ново електронно оборудване, трябва да чакат по-добри времена, когато нямаме никакви дългове.

 

Увеличете доходите си

Ако имате възможност, е добре да намерите допълнителен източник на доходи. Може да се опитате да работите почасово или да участвате в по-голям брой проекти. Решение е също да се хванете на втора работа, дори като доставчик на пица или човек, който извежда кучета. Всяка професия, която ви носи допълнителен доход, заслужава вашето внимание в тази ситуация.

 

Анализирайте дълговете си

Следващата стъпка по пътя към финансовата свобода е анализът на вида на дълга и разумното планиране на неговото погасяване. Затова е необходимо във всеки договор с вашите кредитори да прочетете размера на индивидуалните вноски, техния лихвен процент и сумата, която все още дължите. В ситуация, в която се борите с няколко различни дълга, е необходимо да се реши кой от тях трябва да бъде изплатен на първо място. Първото място обикновено трябва да включва дългове, които засягат ежедневното ни функциониране, а оттам и разходите за електричество или наем.