Archives

Полезно

Може би се питате, дали съществува кредит за хора без доходи и си представяте, че това би било един супер добър вариант за вас, в случай, че не работите. Такъв кредит наистина съществува и в тази публикация ще обясним неговите особености.

Кандидатствай сега

 

Супер кредит за хора без доход – кой може да го получи?

Заем без фиксиран доход е решение, което може да се използва, например, от студенти. Някои студенти, които са в редовно обучение, нямат никакви източници на стабилен доход и обикновено са финансово подкрепяни от родителите си или получават стипендии за академичните си постижения. Студентите могат успешно да използват заеми без доход и нямат проблем при вземането на подобен кредит.

Кой друг може да използва заем за хора без доходи? Всъщност всеки, защото най-либералните заемодатели, които отпускат такива заеми, дават положително решение за отпускане, но то може да зависи от кредитоспособността на лицето, което се опитва да поеме финансовия ангажимент. Също толкова важно е и извлечението от личната банкова сметка, която кредиторът може да поиска от кандидата. Благодарение на него заемодателя може да оцени риска, свързан с предоставянето на заем на лице, което не може да докаже никакви доходи. Бърз кредит без доход обикновено е задължение, лишено от ненужни формалности, а кредитополучателят не трябва да отговаря на толкова много изисквания, какъвто е случаят с например с бързите заеми.

 

Супер заем за хора без доходи – какво си струва да се помни?

Заемите за хора без доход са финансови задължения, които могат да бъдат използвани в труден финансов момент. Парите за кредит без доход могат да се използват за всякакви цели, като например погасяване на дълг, което е неговото неоспоримо предимство. Преди да използвате заем за хора без доходи, трябва да сте наясно с всички разходи, които са свързани с кредита. Заемът за хора без доходи е като всички останали заеми. Той може да включва такива разходи като: лихвени проценти, такси, комисионни, застраховки и други подобни разходи за поетата отговорност.

Избирайки небанков заем за хора без доходи, си струва да използваме ГПР, т.е. реалния Годишен процент на разходите. Това е полезен показател за цената на кредитите и включва лихвите, таксите, комисионните и застраховките, но само при редовно погасяване, защото при допускане на просрочия, заемодателят има право да начисли наказателни лихви. Действителният ГПР е общата стойност на кредита, която ще бъде изискана от кредитополучателя. Действителният ГПР се изразява като процент от общата сума на кредита на годишна база.

Бързите кредити са, както подсказва името, вид финансиране, до което може да се стигне изключително бързо. Тези продукти са нови за нашия пазар, но са станали най-популярната форма на финансиране много бързо. Вероятно сте чували за тях, защото можете да намерите техните реклами навсякъде – от уличните панели до банерите в интернет. Как си обяснявате интереса към тях и как може да ги получите, ако имате нужда от тях? Ще ви дадем всички отговори в тази статия.

Кандидатствай сега

 

За да получите кредита, трябва да попълните заявлението за кредит с валидна информация за контакт (телефон или електронна поща). Тази информация за контакт ще бъде използвана от кредитната компания в случай, че те трябва да се свърже с вас.

При бързите заеми времето за одобрение е много по-кратко, отколкото ри нормалния кредит. Първите кредитни продукти от този тип започват да се предлагат в САЩ и фирмите работят денонощно. В началото тези заеми са се отпускали до заплата или аванс като юридическа алтернатива на лихварската дейност. Всичко, което е трябвало да направи клиента е да даде на фирмата подписан чек и сумата да бъде погасен при следващата му заплата.

Вече разбирате, че тези кредити първоначално не са вземали от банки и точно това се случва и в нашата страна. БНБ реши да раздели кредитирането на две категории. За големи суми трябва да отидете в банката и да прегледате цялата процедура там. Ако не се нуждаете от много пари, можете да се обадите на небанкова финансова институция (кредитна компания) за бърз кредит . Ето защо обяснението е много просто: фирмата не е банка, така че може да даде много по-бързо, лесно и достъпно кредит. Това не означава, че се случва нещо незаконно. Просто тези компании са упълномощени и инспектирани от БНБ, така че дейността им е напълно легитимна.

 

Може би се питате как да изберете добра кредитна оферта за кредит срещу обезпечение от складови запаси? Избирайки правилното предложение за кредит, трябва да обърнете внимание на 3-те основни фактора, свързани с този вид финансова отговорност. Първият въпрос е цената на обезпечения заем. Следните фактори влияят на окончателните разходи на пасива, Лихвеният процент по обезпечения заем не е единственото нещо, което трябва да сравнявате. Всъщност ГПР е показателят, на който си струва да обърнете внимание, защото той включва освен лихвите и останалите разход, които кредиторът може да ви удържи като като: лихви, такси, комисионни, застраховки и други разходи.

Кандидатствай сега

Таксите и комисионните предсталяват възнаграждението на заемодателя за финансовия ангажимент. При избор на най-добрата оферта за кредит срещу складови запаси, си струва да се проверят не само разходите, които ще трябва да бъдат направени във връзка с финансовия ангажимент, но и всички разходи, които могат да произтекат от липсата на своевременно плащане за заема или от невъзможността за извършване на плащане. В допълнение към залога, чиято собственост ще бъде прехвърлена от кредитополучателя към заемодателя, лицето, което не изпълнява задълженията си, вероятно ще трябва да заплати разходите за напомнянията и всички други разходи, свързани с липсата на плащане навреме. Струва си да се знае основната максимална цена на ангажимента,

 

Дължимата сума по кредита срещу складови запаси трябва да бъде изцяло изплатена. Кредитни компании, които предоставят кредити срещу обезпечение, следва да бъдат вписани в ЦКР, за да е гарантирано, че те са орегулирани от местната власт и практиката им е напълно легитимна. Законовите промени през последните години бяха насочени към постиганет на по-голяма прозрачност и намаляване на измамите от страна на нечестни кредитори, благодарение на което са намали и процента на неадекватно скъпите кредити.

Сред небанковите кредити, сред които можем да избираме, кандидатствайки за спешни финансови средства в брой, има и заеми за 1 месец. Това е лесен и безопасен начин за получаване на необходимите пари без излишни формалности и сертификати.

Кандидатствай сега

Можете да получите информация дали е предоставен онлайн заем, който трябва да се погаси в рамките на 1 месец, минути след подаване на заявлението. Колко бързо ще  узнаем какво е решението на заемодателя, зависи от работното му време, от това как той проверява клиентите и това колко ще ви отнеме да прочетете договора за кредит.

 

За да можете да кандидатствате за кредит за 30 дни, следва:

  • Да имате навършени 18 години.
  • Да имате актуална лична карта.
  • Да имате документирани доходи.
  • Да сте регистрирани като български гражданин.
  • Да имате регистирирано местожителство в страната.
  • Да имате валиден телефонен номер
  • Да имате ваша лична банкова сметка (която да не споделяте с друго лице).

 

Бързи кредит за 1 месец – къде да търсим?

Едномесечният заем може да се намери и като напишете в търсачките бърз кредит до заплата. Този кредитен продукт вече е стандарт в офертата на небанковите компании. Заемът за един месец се отпуска без никакви първоначални такси, ненужни формалности и поръчители. Това е един от най-лесните начини за бързо и безопасно получаване на необходимите финансови ресурси в затруднена финансова ситуация.

 

Онлайн кредит за 1 месец – как да изберем най-добрия?

Заемът за 1 месец се осигурява от много кредитни компании. Това е лек, бърз и лесен за получаване кредит, за който можем да кандидатстваме, независимо от нашето финансово състояние и кредитоспособност. Такива заеми за един месец обикновено се отпускат за по-ниски суми, спрямо дългосрочните задължения, но това не е правило. Безспорното им предимство е, че не съдържат скрити такси.

Излизането от спиралата на дълговете не е никак лесно. Също така си струва да си припомним, че нищо не се случва само за няколко дни, седмици или дори месеци. Затова трябва да се подготвим за факта, че ако нашите финанси са обект на постоянни ограничения, излизането от положението на кредитна задлъжнялост ще отнеме до няколко години.

Кандидатствай сега

 

Ограничете харченията до минимум

Когато спрем лавината от дългове, е време да потърсим начин да получим допълнителни средства, които да ни помогнат да се отървем бавно от порочния кръг. Първото нещо, което трябва да направим, е да анализираме собствения си бюджет. В много случаи ние дори не осъзнаваме колко много ненужни разходи имаме, докато не ги запишем на лист хартия. В момента, в който дълговете ни продължават да нарастват, всеки най-малък разход става за нас тежест. Комунално-битовите разходи и свързаните с тях такси, храна, лекарства, транспорт или необходимите разходи за нуждите на нашите деца – всичко това е приоритет. Всякакви други разходи, като обяд в града, такси до центъра или ново електронно оборудване, трябва да чакат по-добри времена, когато нямаме никакви дългове.

 

Увеличете доходите си

Ако имате възможност, е добре да намерите допълнителен източник на доходи. Може да се опитате да работите почасово или да участвате в по-голям брой проекти. Решение е също да се хванете на втора работа, дори като доставчик на пица или човек, който извежда кучета. Всяка професия, която ви носи допълнителен доход, заслужава вашето внимание в тази ситуация.

 

Анализирайте дълговете си

Следващата стъпка по пътя към финансовата свобода е анализът на вида на дълга и разумното планиране на неговото погасяване. Затова е необходимо във всеки договор с вашите кредитори да прочетете размера на индивидуалните вноски, техния лихвен процент и сумата, която все още дължите. В ситуация, в която се борите с няколко различни дълга, е необходимо да се реши кой от тях трябва да бъде изплатен на първо място. Първото място обикновено трябва да включва дългове, които засягат ежедневното ни функциониране, а оттам и разходите за електричество или наем.

 

Изчистване на лоша кредитна история

В наши дни значението на кредитната история не може да се подценява, тъй като капацитетът за заемане може да бъде ограничен, поради невъзможността да се поддържат добри кредитни резултати. За щастие съществуват разнообразни начини за подобряване на кредитния статус, следователно, хората винаги търсят начини за подобряване на кредитния си рейтинг. С тази публикация ще ви дадем някои ефективни съвети за начините за подобряване на кредитен рейтинг и изчистване на лоша кредитна история.

Кандидатствай сега

 

 

Прости начини за подобряване на кредитната история

Подобряването на кредитната история чрез изчистване на кредитното досие, което се съхранява в Централния кредитен регистър, е възможно, ако човек е запознат с факторите, които се вземат предвид при изчисляването на кредитната информация. ЦКР разпределят тежестта на следните фактори, за да определят кредитната история на потребителя: история на плащанията, текущо ниво на задлъжнялост, продължителност на кредитната история, видове наличен кредит и честотата на ползване на нов кредит. Всеки човек, който е теглил в миналото или в момента погасява един или повече кредита, фигурира в ЦКР.

За да получите представа за това къде стоите по отношение на кредитния ви статус, ако възнамерявате да пристъпите към изчистване от кредитния регистър, вземете копие от вашето досие от ЦКР. Ето някои от най-простите начини, по които можете да повишите кредитния си рейтинг.

 

Месечно изчистване на кредитно досие

Известно е, че използването на кредити повишава кредитния статус, защото ако имате няколко редовно погасявани кредита зад гърба си е по-вероятно банките и кредитните компании да ви отпуснат нов, по-голям кредит в бъдеще. Това означава, че за вашето изчистване на лошо цкр, е добра идея, ако имате лоша кредитна история с допускане на просрочия в миналото, да изтеглите нови кредити и да ги погасите по договорения начин. Това могат да бъдат дори безлихвени кредити, отпускани на нови клиенти. Безплатни кредити може да получите по веднъж от няколко различни фирми, които отпускат такива промоционални кредити и обикновено се изплащат на заплата. Всеки от тези едномесечни кредити, погасени стандартно, ще наклони везната във ваша полза.

Най-просто казано то е гарант на банката, че вие ще погасявате редовно и пълно кредита си. Преди да подпишете договор ще трябва да намерите доверено лице, което да се съгласи да поеме вашата отговорност в случай, че изпаднете в ситуация на неплатежоспособност. Поръчителят от своя страна ви дава някои привилегии, като например по-ниска лихва.

Кандидатствай сега

Факт е, че лицето, което тегли кредит, който не погасява дълго време, носи съдебна отговорност. Ако се стигне до там задълженията се предават на поръчителя. В много случаи той изплаща цялата оставаща сума. След като погаси кредита напълно обаче, по закон има право да подаде иск срещу длъжника и отново по съдебен път да му бъде възстановена цялата сума. Такъв иск може да бъде отправен и към останалите поръчители, ако има такива.

Банковата или небанкова институция, към която имате кредит и в частност служителите в нея, не са длъжни да уведомяват потребителите си, когато те закъсняват с вноската или когато преминат към друга инстанция.

Поръчителят на даден кредит също може да кандидатства за свой такъв. В някои клаузи от договори обаче се изисква поръчителят да няма свой кредит и да предостави същите документи като длъжника. Това са документи, гарантиращи ежемесечен доход, постоянен трудов договор и т.н. Но е добре да знаете, че можете да поемете тази отговорност само за близки хора, на които имате пълно доверие. Немалко пъти. Напоследък доста хора изпаднаха нелепа и трудна ситуация, след като станаха поръчители на близки хора. Те решават да заминат в чужбина, не плащат вноските си или пък прехвърлят цялото имущество на други лица. В  такъв случай отговорността пада върху поръчителите, които в повечето случаи не са и предполагали за такъв развой на събитията.

Кредитът за докторанти е предназначен да съдейства на хората, които следват докторантура в българско висше учебно заведение. Тези заеми биват два вида: кредит за плащане на обучителните такси и кредит за издръжка.
Кандидатствай сега

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА И ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН КРЕДИТЪТ ЗА ИЗДРЪЖКА?

Размерът, който заемодателите отпускат се калкулира като салдо от семестриалните такси за срока на квалификационната степен на кандидат-докторанта на основата на заложеното по учебния му план в съответната специалност и образователно-квалификационна степен (ОКС) или образователна и научна степен (ОНС). Издръжката за един семестър е равна на минималната работна заплата за България умножена по броя месеци на съответния семестър.

Кредит за издръжка се отпуска при раждане или пълно осиновяване на дете по време на следването за съответната квалификационна степен. Това право има лицето, което има родителски права, а ако права имат и двамата родители, от него може да се възползва само единия.

КАК СЕ ПОГАСЯВА ТОЗИ ЗАЕМ?

Кредитът за плащане на таксите за обучение се усвоява чрез банкова карта на съответния университет или научна институция в период, упоменат в договора за кредит, но не по-късно след крайния срок за плащане на таксата за съответния семестър.

Средствата за семестриалната такса за 1-ия семестър на 1-та година за ОКС или ОНС се усвояват по банков път за период, не по-дълъг от три дни след предоставяне на документ, който доказва, че таксата за обучение е платена. Кредитът за издръжка се усвоява от титуляра чрез банкова транзакция в началото на всеки нов семестър, на база посоченото в договора за кредит.

КОГА И КАК СТАВА ПОГАСЯВАНЕТО НА КРЕДИТА?

Връщането на средствата започва един месец, след като свърши гратисния период, на база погасителния план на титуляра, посочен в споразумението за кредита. Студентът погасява дължимата сума по кредита на равни месечни вноски за срок от десет години.

Кога е допустима отсрочка, относно погасяването?

При трайна неработоспособност от 70% или повече за срока, предвиден в ТЕЛК или НЕЛК решение. Този срок не може да е по-дълъг от три години от датата на загубата на трудоспособност.

При стартиране на нова квалификационна степен за по-горна ОКС или ОНС.

КОГА ДЪРЖАВАТА ВРЪЩА ОСТАВАЩАТА ЧАСТ ОТ ЦЕЛИЯ РАЗМЕР НА ЗАЕМА (ГЛАВНИЦА И ЛИХВИ) ПО ДОГОВОРА?

– Това става в случаите на смърт;

– Настъпване на трайна нетрудоспособност (70% или повече), за период по-голям от 3 г. от датата на настъпване на трайна загуба на работоспособност;

– Раждане или пълно осиновяване на дете в период от пет години след края на гратисния период.

Едни от най-изгодните кредити с евтини лихви у нас са предложенията за безлихвени кредити, които се отпускат на клиенти, които кандидатстват от фирмите за първи път. На тях не се начисляват никакви лихви, разходи и такси, те са с ГПР 0% и  по принцип се отпускат за срок от 30 дни. Може би, се питате дали това мит или реалност. Всъщност всички хипотези, че тези безплатни кредити са маркетингов трик са напълно неоснователни и те наистина съществуват.

Кандидатствай сега

КАК ДА НАМЕРИМ НАЙ-ИЗГОДЕН КРЕДИТ БЕЗ ЛИХВА?

Напишете в Google „първи безлихвен кредит“ и ще видите кои кредитни компании за  бързи кредити ги предлагат. Естествено, може да получите такъв само един път. След това всеки следващ заем от тази фирма ще бъде с традиционно удържаните разходи за такси, които се удържат на всеки клиент. Това не значи, че вие сте се обвързали с тази кредитна компания и след като сте я ползвали веднъж, не може да изтеглите първи заем без лихва от друга подобна фирма, за да икономисате от такси по услугата.

БЕЗЛИХВЕН ИЗГОДЕН КРЕДИТ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ?

В случай, че теглим от една фирма за първи път, то наистина кредитът е с 0% лихва и връщаме точно толкова, колкото сме получили в началото. Случаят е малко по-различен, ако това не е нашия първи заем от една фирма. В този случай, услугата няма да бъде напълно безплатна, а ще ни бъде начислена такса за подготвителни или административни дейности.

ПРЕДИМСТВА НА ЗАЕМИТЕ С 0% ЛИХВА

Първият безлихвен кредит в сравнение със стандартните кредити има много плюсове. Основният е, че е напълно безплатен и се погасява за кратък срок, така че не се ангажирате дългосрочно с никакви отговорности. Основните му характеристики са:

– ясни и прозрачни условия за одобрение;

– формалностите са минимизирани;

– кандидатстването е изцяло онлайн, т.е. от комфорта на дома;

– възможност за усвояване на нецелеви кредит, който може да харчите, за каквото желаете;

– бърз отговор за положително становище (ако получите отказ, заемодателят ви го съобщава до няколко минути).

Сред най-изгодните предложения за финансова помощ на кредитните компании са т. нар. кредити с ниски лихви. Някои от тях предлагат безплатен първи кредит, който няма никакви съпътстващи разходи като лихви и такси. Той най-често се погасява за период от един месец  затова се нарича безплатен кредит до заплата. Най-вероятно се чудите дали той наистина съществува, но е факт че такива кредити се предлагат и само трябва да разберете как да ги откриете.

 

Кандидатствай сега

КАК ДА ОТКРИЕТЕ НАЙ-НИСКИ ЛИХВИ ЗА КРЕДИТИТЕ?

Когато желаете да се възползвате от безлихвен кредит, следва да потърсите в търсачките „кредит с 0% лихва“. Отнесете се сериозно към поемането на един такъв сериозен финансов ангажимент и запомнете датата на падеж, на която ще трябва да внесете дължимата сума. В случай, че допуснете закъснение дори с един ден за погасяване на вноската, фирмата е в правото си да ни удържи наказателна лихва. В резултат на това, първият кредит, който ви се отпуска като безплатен и е освободен от лихви, ще се превърне в обикновен кредит и върху него ще бъдат начислени всички стандартни разходи, които съпътстват традиционните заеми.

БЪРЗ БЕЗЛИХВЕН КРЕДИТ – МИТ ИЛИ ИСТИНА!

Предложенията за промоционален кредит с ГПР 0% са много изгодни, а хипотезите, че първият кредит с 0% лихва е обикновен маркетингов трик, са неоснователни.

Може би, се чудите защо фирмите отпускат първи безлихвен кредит без да имат финансов интерес от него. Това се дължи на факта, че те се надяват в бъдеще редовните клиенти да се върнат отново при тях, когато попаднат в икономически затруднена ситуация. Тези кредитни компании вярват, че когато сме използвали безплатна оферта и сме опознали един заемодател, в утрешния ден отново ще потърсим помощ именно от него.