Избери желана сума

ВЗЕМИ КРЕДИТ С ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ

Бързи онлайн кредити само от доверени компании!

КРЕДИТИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ЛИЦА С ЛОША КРЕДИТНА ИСТОРИЯ

Избери най-подходящият кредит за теб!

 

ПОЛЕЗНА ИФОРМАЦИЯ

Кредитът винаги трябва да бъде съобразен с конкретните нужди на човека. Конкуренцията на банковите институции не е малка и от там идва нуждата им да предлагат разнообразни оферти. Те могат да бъдат комбинации от различни опции, които в най-пълна степен да бъдат в интерес на потребителя. Крайната цел е да върне най-малко пари.

Опциите, които дават разнообразие на кредита е например лихвата. Тя може да бъде плаваща или една и съща за целия период, а също така съществува и комбинация от двете. За определен времеви период да бъде фиксирана, а след това плаваща. Също така тя зависи от вида на обезпечението, което можете да дадете – поръчители (Колко на брой?), недвижим имот за определена стойност и т.н. Периодът на връщане на заема също е различен.

Месечната вноска може да бъде също различна. Най-често хората избират тя да бъде една и съща сума за целия период. Това дава възможност да си направите сметка предварително. Друга възможност е месечната вноска през първия период да бъде по-висока и с времето да намалява. На практика в началото ще ви бъде доста трудно, но в края на краищата се оказва, че по този начин оскъпяването на кредита е по-малко.

На въпросът дали да се погасява кредита за по-кратък или по-дълъг срок, не може да се отговори еднозначно. Най-важното е, че това трябва да бъде съобразено с вашите възможности в момента. Вноската по заема не трябва да ви тежи и вкарва в трудни положения. Колкото по-дълъг е периода, толкова по-ниска е лихвата и обратно. Препоръчително е, ако имате възможности, да погасявате кредита за по-кратък период от време, тъй като по този начин ще спестите повече пари.

Прочетете с внимание договора, като се фиксирате върху информацията за комисионни и допълнителни такси. Има една уловка и тя е, че те могат да бъдат фиксирани или да се променят с времето (да стават по-скъпи). Това е редно да бъде добре преценено.

Единственият документ, който се изисква е валидна лична карта.

Това зависи от условията на всяка компания. Времето варира от няколко минути до 1-2 дни.

Да, възможно е да получите пари назаем дори и през уикенда.

Каква е причината да ми откажат бърз кредит?Отпускането на бързи кредити става на базата на детайлно проучване и скоринг система за оценка на кредитоспособността.

ВЗЕМИ КРЕДИТ - ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО

Кандидатствайте към всички избрани кредитори.

Избирай умно и спести!

Изберете най-подходящия бърз потребителски кредит сега
Виж повече