Как да разсрочва на кредит и какви са възможностите?

 

Когато не може да погасите вашия бърз онлайн кредит навреме, по-добре е да използвате функцията за „удължаване“ (услуга по разсрочване / отсрочване) на договора за заем. Предлага се в почти всички кредитни компании, които предоставят услуги за онлайн кредитиране. За да направите това, достатъчно е да платите на организацията символична такса за допълнително отпуснатия период на използване на парите. При инициатива от ваша страна, фирмата ще ви състави погасителен план за разсрочване на задълженията. Изпращането на молба за разсрочване на кредит може да се извърши онлайн на сайта или по телефона.

  Кандидатствай сега

 

 

Разсрочване на задължения

Питате се възможно ли е да се избегнат проблеми, ако дългът не може да бъде изплатен навреме? Никой не е застрахован от финансови проблеми. Следователно дори надеждни и отговорни кредитополучатели могат да се окажат в ситуация, в която да не могат да изплатят заема навреме. Но това не е причина за паника и необмислени действия, тъй като много небанкови организации предлагат услуга за удължаване на заема. Можете да направите това онлайн в личния си акаунт, което е много удобно. Просто избирате опцията за удължаване на срока на кредита, след което системата автоматично изчислява сумата за погасяване. Може да заявите искане за отсрочване на кредит преди настъпване на крайната дата чрез уебсайта или през вашия  клиентски профил. В някои фирми е възможно да се удължава крайния срок само на кредитите до заплата, но не и на кредитите на равни месечни вноски.

jet credit

Отсрочване на кредити

Идеалният вариант е частично погасяване на дълга, след което можете да разчитате на лоялността на кредитора и да получите възможност да удължите заема за поне един, два или три месеца. Обикновено можете да удължавате срока на използване на парите многократно. Разбира се, в резултат на това ще трябва да внесете определена сума, но това е по-добре, отколкото да влезете в черния списък на ЦКР. Това означава да влезете в списъка на лошите платци и да загубите възможността да използвате услугите на финансовите организации в бъдеще.

 

 ВАЖНО

Разсрочването на кредит обикновено се предоставя като опция от кредитора, когато заемателят среща временни затруднения в изплащането на месечните вноски. Това може да бъде по причини като загуба на работа, заболеност или други неочаквани разходи.

Разсрочването на кредита обикновено включва преразглеждане на условията на договора за заем, като продължителността на кредитния период се удължава и месечните вноски се намаляват. Възможно е обаче да има разходи и такси, свързани с тази опция, които трябва да бъдат взети под внимание.

 

Заяви онлайн кредит


Молба за разсрочване на кредит / пример

Имам кредит при вас с номер на договора __________ и срок за изплащане до __________. Съжалявам, но поради непредвидени обстоятелства, се оказах в затруднение да изплащам месечните вноски своевременно.

Бих искал/а да поискам разсрочване на моя кредит, за да може да продължа да го изплащам, без да влизам във финансово трудно положение. Бих искал/а да се уговорим за удължаване на срока на кредита и намаляване на месечните вноски, за да може да се възстановя финансовата ми стабилност.

Благодаря ви предварително за разбирането и ще остана на разположение за допълнителна информация, която може да се изисква.

С уважение, [Вашето име]