Видове обезпечения

Обезпечение се изисква, когато се теглят заеми с големи суми, например в следните случаи.

  • Ипотечни заеми – Жилището и недвижимото имущество, което се купува с парите от ипотеката могат да бъдат използвани като обезпечение. Така, ако не погасите дълга си, заемодателя придобива собствеността като плащане по заема.
  • Автокредити – Автомобила, който се купува с парите от заемите за коли може да бъде обезпечение. Той ще остане за банката или фирмата, отпуснала ви автокредит, ако не го върнете.
  • Обезпечени кредитни карти – При тях се ангажирате да депозирате дадена парична сума, която играе ролята на обезпечение. Вашият паричен депозит може да бъде задържан от банката, ако спрете да плащате вноските.
  • Обезпечени потребителски кредити – недвижим имот, оборудване, стоково-материални запаси, фермерска продукция, ценни книжа – акции и облигации могат да послужат като обезпечение за кредит тук.

  Кандидатствай сега

Кредити без обезпечение – съществуват ли наистина?

Обикновено по-популярните кредитни институции, като банки и кредитни компании, предлагат този вид заем без обезпечение. Едно от най-трудните изисквания за изпълнение е да намерим обезпечение, когато искаме кредит, тъй като то остава за кредитора, в случай, че спрем няколко плащания. Ето защо можем да открием, че все повече и повече институции се отказват от това изискване и дават одобрение без да изискват материална гаранция за изплащането на заемите.

Вместо да търсят обезпечение, много финансови компании и банки в наши дни искат справка или препоръка.

Достъпни за всички, кредитите без обезпечение са често срещан вид финансиране, което се отличава с това, че е по-достъпно от традиционните банкови заеми. Това е така, защото наличието на обезпечение като гаранция не е задължително за одобрението за кредит.

jet credit

Въпреки че някои институции изискват банкова сметка, за да извършат плащането, това не е основно изискване. Основната цел на този вид заем, е да позволи на хората, които нямат достатъчно средства, нито спестявания, да получат достъп до предимствата на бързите онлайн кредити само с лична карта.

Заяви онлайн кредит