Какво е ГПР на бързи кредити?

Годишният процент на разходите ГПР представлява сбор от всички лихви, такси и комисионни, с които се обвързвате, когато теглите бърз заем. Ето защо, за да разберете крайната цена на един кредитен продукт, фирмите на своите официални сайтове имат кредитни калкулатори, с които клиентите лесно и бързо, буквално за минути могат да изчислят крайната цена на всеки заем в зависимост от неговия размер и периода на погасяване.


  Кандидатствай сега


 Какви са видовете кредитни калкулатори, които се предлагат на пазара на заеми?

Трябва да се прави разлика между категориите заеми, които съществуват на пазара и вида на институциите, които ги отпускат. Банките например ви предлагат възможност за достъп до заеми с много по-високи суми в сравнение с офертите на кредитните компании, с по-нисък лихвен процент (но който може да бъде променлив и е свързан с лихвения процент EURIBOR) и с по-дълъг срок на изплащане.

Банковите дружества обаче може да изискат банкови гаранции, а и те не одобряват заеми за хора с ниски доходи. Също така при банките продължителността на проверката и одобрението на заема са по-дълги и изискват да отидете на място, за да подадете документите си.

jet credit

Вместо това небанковите компании ви предлагат възможността да разберете от самото начало каква е стойността на заема (поради наличието на кредитен калкулатор на сайта), отпускането на заем става за максимум 24-48 часа, изисква се малък брой документи за получаване на заема, тези документи могат да бъдат подадени чрез онлайн акаунта, а степента на одобрение е доста висока (като се приемат хора с ниски доходи, а също така и с различни категории доходи, не само от заплата и пенсия, както в случая с банките). Стойността на лихвата обаче е по-висока поради краткия срок на погасяване, нивото на наказателната лихва за всеки ден забавяне също е високо, а удължаването на периода на възстановяване изисква плащане на комисионна.

Заяви онлайн кредит