Онлайн кредити предназначени за почивка

Неведнъж сте чували, че когато поставяте подписа си на някакъв документ, е редно да сте го изчели от начало до край. Иначе рискувате да се обвържете със задължения, с които въпреки, че не се видели, сте се съгласили. Такава е ситуацията и при изготвяне на договор за кредит.

  Кандидатствай сега

Прочетете целия документ, всички параграфи, дребен шрифт и т.н. Уверете се с какво се обвързвате и освен уточнената сума и лихва към нея, за какво друго е нужно да плащате и дали си заслужава. Някои банки и фирми предлагат безумни такси, които далеч не са в рамките на нормалното и не на последно място – обезщетение при предварително погасяване.

Ако имате възможност да върнете целият заем преди да е изтекъл времевия период, който сте посочили, то някои институции имат искане да заплатите такса за оставащото време. На други места таксите са не за целия период, а частично и накрая съществуват и такива институции, които не налагат санкции при такъв ход от ваша страна. Независимо дали ще се договаряте за ипотечен или студентски кредит, тази клауза присъства на всеки договор.

Икономиката е непредсказуема, както и животът ни. Не изключено след няколко години да се намираме в условия, при които сме изключително финансово стабилни и можем да прекъснем връзката с банката. Така няма да се занимаваме ежемесечно със задължения към нея и да хвърляме излишни пари за лихви. Всеки потребител има законовото право да изплати заемът си наведнъж, ако има възможността за това.

jet credit

С други думи, никоя институция не може да ви наложи забрана да изплатите кредита си наведнъж или частично. Ако имате възможността да вкарате голяма сума пари, но не цялата, то това малко променя условията. Периодът на възвращаемост запазва времевите си граници, а вноската намалява.

В зависимост от условията на договора, ако има наказателна такса за погасяване преди срока, то се следва определена процедура. При нея първо се плаща обезщетението, последвано от лихвата, натрупала се до момента и накрая главницата. В случай, че такава клауза няма по договора, плащате само лихвата, дължима до момента и главницата.

Заяви онлайн кредит