Револвиращ кредит значение

Ако се чудите какъв ипотечен заем да изтеглите, най-добре е да се обърнете към кредитен консултант. Той ще ви обясни най-подробно и ще ви придружи в комуникацията с банката. След като решите кой кредитен продукт е най-добрия за вас, отидете и до още няколко банкови дружества и потърсете кредитен посредник, който да ви представи информацията по ясен и разбираем за вас начин. Накрая сравнете най-добрите предложения и сами вземете информирано решение. Добре е да знаете, че дори да платите за консултация на професионалист, тези пари ще ви се върнат в дългосрочен план, тъй като съветите на един опитен икономист ще ви насочат към най-добрия за вас кредит.

Вижте нашият списък от кредитни компании  тук:

  Кандидатствай сега

 

И така, какво представлява револвиращият заем?

Той е вид птребителски заем, който се нарича още възобнвяем или отворен. С него вие получавете кредит с фиксиран лимит, т.е. размер, до койт мже да харчите, когато и както прецените за добре. Специфичното е, че се задължавате всеки месец да плащате лихва всеки месец. Тя обаче се начислява сам, ако харчите от този лимит. Ако не използвате отпуснатите средства, би трябвало да не ви се удържа и лихва. Заедно със сметката, по която погасявате този заем, обикновено банката кредитор ви изготвя банкова карта, с която да теглите лесо, бързо и удобно. Този метод се припокрива с метода, по който се използват традиционните кредитни карти.

jet credit

revolvirash-kredit

Заяви онлайн кредит

Още:

  • разлика между овърдрафт и револвиращ кредит
  • револвиращ кредит или овърдрафт
  • револвиращ кредит осчетоводяване