Сред най-изгодните предложения за финансова помощ на кредитните компании са т. нар. кредити с ниски лихви. Някои от тях предлагат безплатен първи кредит, който няма никакви съпътстващи разходи като лихви и такси. Той най-често се погасява за период от един месец  затова се нарича безплатен кредит до заплата. Най-вероятно се чудите дали той наистина съществува, но е факт че такива кредити се предлагат и само трябва да разберете как да ги откриете.

 

Кандидатствай сега

 

КАК ДА ОТКРИЕТЕ НАЙ-НИСКИ ЛИХВИ ЗА КРЕДИТИТЕ?

Когато желаете да се възползвате от безлихвен кредит, следва да потърсите в търсачките „кредит с 0% лихва“. Отнесете се сериозно към поемането на един такъв сериозен финансов ангажимент и запомнете датата на падеж, на която ще трябва да внесете дължимата сума. В случай, че допуснете закъснение дори с един ден за погасяване на вноската, фирмата е в правото си да ни удържи наказателна лихва. В резултат на това, първият кредит, който ви се отпуска като безплатен и е освободен от лихви, ще се превърне в обикновен кредит и върху него ще бъдат начислени всички стандартни разходи, които съпътстват традиционните заеми.

jet credit

БЪРЗ БЕЗЛИХВЕН КРЕДИТ – МИТ ИЛИ ИСТИНА!

Предложенията за промоционален кредит с ГПР 0% са много изгодни, а хипотезите, че първият кредит с 0% лихва е обикновен маркетингов трик, са неоснователни.

Може би, се чудите защо фирмите отпускат първи безлихвен кредит без да имат финансов интерес от него. Това се дължи на факта, че те се надяват в бъдеще редовните клиенти да се върнат отново при тях, когато попаднат в икономически затруднена ситуация. Тези кредитни компании вярват, че когато сме използвали безплатна оферта и сме опознали един заемодател, в утрешния ден отново ще потърсим помощ именно от него.

Заяви онлайн кредит