Представете си, че търсите ипотечен кредит от банката, а тя, като условие, иска да си направите застраховка живот при нея. Дори ви чакат с подготвен формуляр и полица на неизвестна за вас застрахователна компания. Ще трябва да попълните документите на място, като банката запазва оригинала. Това ще служи за гаранция по кредита. Точно при заявка за ипотечен кредит, банките ви заставят да си направите застраховка живот. Причината е дългият период, с който е свързано изплащането на един ипотечен кредит и неговите лихви. Това е начин банката да се подсигури, ако нещо се случи с кредитополучателя. Така няма да се спре изплащането на заема.

  Кандидатствай сега

 

Вие сте в правото си да изискате всички документи, свързани със застраховката „Живот“, след като банката ви задължава да я сключите. Все пак трябва да сте наясно с всички параметри по застраховката. И дали сумата по нея може да погаси целия кредит. Също така, дали няма да се наложи кредита да се погасява от друго лице след вас. Не бързайте да подписвате, запознайте се внимателно с договора и не се свенете да задавате въпроси.

jet credit

 

Заяви онлайн кредит