Много семейства живеят на кредит. Или изплащат ипотечен кредит, който са взели за жилище, или някакъв друг кредит взет по време на брака. Животът понякога се обръща наопаки и при евентуален развод трябва да се знае какво става с кредитите. Как ще се разпределят задълженията между жената и мъжа? Кой ще продължи да изпълнява договорката по кредита? Кой трябва да го изплаща?

  Кандидатствай сега

 

Ще внесем малко яснота в следващите редове. Има различни варианти за развой на нещата. Ако семейство изплаща ипотека и се раздели какво се случва със заема?

Повечето казуси са регламентирани в семейния кодекс. Той е нормативният документ в България, който би трябвало да уреди всичко свързано с отношенията между мъжът и жената.

Като компромисен вариант при евентуален развод съпрузите могат да разделят поравно всички неща, които притежават или са придобили по време на брака. Цитирайки семейния кодекс това е така нареченото разделно отношение. По една или друга причина този вариант е ако се използва в нашата страна.

jet credit

Друг вариант при развод е всичко да бъде разделено на основата на някакво брачно споразумение. То трябва да бъде предварително включено и договорено между съпрузите. Например какво ще се случи с жилището, с колата, с кредита. Прахчето споразумение се изготвя и се заверява нотариално. Ситуация както и при първия случай всичко може да бъде разделено. И то по начин, който предварително се е договорил между двете страни.

Заяви онлайн кредит

В третия случай имаме съпружеска имуществена отговорност. Тогава и двете страни имат еднакви права върху техните принадлежности имоти. Всичко което е придобито по време на брака съответно е притежание и на двете страни по равно. И мъжът и жената имат еднакви права върху собствеността.

Именно третия вариант е най-често използваният в България. По-малък е броя случаите, при които има братя и споразумения или всичко се дели на две.

 

Други въпроси по темата:

  • Може ли да се прехвърли кредит при развод?
  • Банков кредит при развод
  • Солидарен длъжник след развод
  • Кредит изтеглен от единия съпруг
  • Кредит изтеглен по време на брака
  • Задължения при развод
  • Кредит преди брака развод и ипотека 1