Кредит до 300 лв. изцяло онлайн

Онлайн кредитирането е популярна услуга на българския финансов пазар. Днес много небанкови организации предоставят изцяло онлайн заеми със сигурно одобрение. Характеристиките на този метод на кредитиране е лекотата на получаване, бързото вземане на решения и достъпа до тези услуги – 24/7. Парите, отпускани от фирмите, се отпускат за относително кратък период – от един до няколко месеца (с възможност за удължаване на срока при необходимост). Кредит от 300 лв. обикновено се отпуска до заплата или на месечни вноски.

 


  Кандидатствай сега


 

Бърз заем до 300 лв. без поръчител

Ако търсите възможност да получите заем чрез интернет, който не е твърде голям, е изгодно да се свържете с кредитна компания. От възможните документи от потенциалните кредитополучатели се изисква само лична карта. Тези финансови продукти са без обезпечение и без поръчител. За тях не се изисква доказване на доход или трудов договор.

jet credit

Кой може да получи заем до 300 лв.?

Изискванията към кредитополучателите в различните институции за финансиране може да се различават, но обикновено са сходни. Преди да попълните онлайн заявлението, трябва да посочите дали отговаряте на условията на фирмата, в която кандидатствате.

Сред задължителните изисквания обикновено са:

  • Българско гражданство. Фирмите не са готови да отпускат онлайн заеми на чуждестранни граждани.
  • Възраст. Краткосрочни заеми се предоставят само на пълнолетни лица. Има организации, в които кредитополучателите могат да бъдат лица, навършили 21-22 години и да отказват на 18-годишните.
  • Наличие на постоянен доход. Не е необходимо да се предоставя справка за доходи, извлечение от банковата сметка или копие от трудовия договор. Във въпросника на заявлението човек е достатъчно да посочи при поискване  приблизителната сума на месечните приходи и в каква област работи. Фирмите, за разлика от банките, признават много различни видове източници на доходи.
  • Валиден документ за самоличност. При попълване на въпросника в заявлението изберете ще се наложи да впишете данните от вашата лична карта.

 

Заяви онлайн кредит