Заем в евро или в лева

Разликите при лихвите на левовите и евровите заеми се влияят от конкуренцията, условията на пазара и прилечените пари в двете валути във финансовите организации.

  Кандидатствай сега

 

Не е възможно да се направи точна прогноза, обхващаща по-дълъг период от време, относно това как ще се оскъпи един кредит в евро или лева. Добре е да се има предвид, че плаващите лихвени проценти на заемите в тези две валути за физически лица се образуват въз основа на пазарни индекси или по други начини. Най-популярните пазарни индекси за формиране на лихвите за кредитирането в българска и европейска валута са SOFIBOR и EURIBOR. Въпреки това, ако индикаторите се променят в дългосрочен аспект, то разликата в лихвените нива на левовите и евровите заеми може да се повиши или да се понижи при промяна на базата, формираща плаващия лихвен процент. Мнението на експертите на този въпрос е да се теглят заеми във валутата, в която потребителите получават доходите си.

jet credit

Когато се тегли дългосрочен кредит като ипотечен например, изборът на валута и най-подходящия план са изключително важни, затова е желателно още при кандидатстване добре да се обмислят и двата вида. Естествено, след известно време, ако условията на пазара на кредити се подобря, може да се появят опции, позволяващи да се пестят средства от лихвени проценти, такси и комисионни. Тогава може да се пристъпи към рефинансиране или превалутиране към кредитни продукти с по-добри условия. Това, разбира се, ще се съпътства от още разходи, които ще трябва да също да обмислят, но ако новите условия спестяват средства, може да се премине към избор за рефинансиране или превалутиране.

Заяви онлайн кредит