Проверка на кредитна история онлайн

Значителен брой хора искат да разберат как могат да проверят кредитната си история. Тази публикация ще опише начините за извършване на тази справкат. Тази проверка е най-значима за хората с лоша кредитна истори, т.е. които имат т.нар. лоши кредити – минали или настоящи кредити, които са обслужвани с просрочия или не са обслужвани изобщо.

ВИЖТЕ НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КРЕДИТИ

  Кандидатствай сега

Ще започнем с това как се формира кредитната история и къде се съхранява информацията за нея. Предлагането на заеми е тясно свързано с тяхното погасяване, което трябва да бъде изключително точно. Ако човек е решил да изтегли конкретна сума, то той следва да вземе отговорното решение, че ще бъде коректен в погасяването на месечните вноски и ще го изплати в предварително договорения срок. В противен случай, Българска Народна Банка е обособила своя електронна база данни, наречена Централен Кредитен Регистър, където съхранява информация за всички български граждани и техните кредити – закъснения, непогасени кредити, внасяния наведнъж на няколко вноски и т.н. На практика, ако човек не погасява стриктно задълженията си, те се превръщат в лоши кредити и му създават репутация на нередовен платец. Това в бъдеще може да накара кредиторите да му отказват заеми. В най-добрия случай някои от тях дори и да му отпуснат, то лихвата няма да бъде като за всички останали, а ще бъде по-висока, тъй като за кредитните компании той ще се отъждесвява като клиент с висок риск.

jet credit

Кредитната история съдържа подробна информация за отношенията на всички граждани към кредитните банкови и небанкови дружства, платежните учреждения, дружества за електронни пари и т.н.

За да си направите справка дали имате добра кредитна история и чисто кредитно досие следва да попълните молба по образец в ЦКР на БНБ. В тази информационна система за кредитна задлъжнялост данните се пазят за срок от пет години. Всяко физическо или юридическо лице има право да се информира за своя статут по всяко време.

Заяви онлайн кредит

Как мога да проверя кредитната си история