Kакво е ГПР при банките / значение?

Годишният Процент на Разходите (ГПР) е показател, който илюстрира каква е цялата цена на един заем. Той съдържа сбора от лихвата и всички такси, комисионни и застраховки, които могат да повлияят върху крайната дължима сума. Всички банки и кредитни компании на своя официален уеб сайт разполагат с електронни калкулатори, с които можете да изчислите колко ще ви струва определен кредит. Всяка институция посочва колко е ГПР на отделните кредитни продукти.

Кандидатствай сега

По този начин вие имате яснота още в самото начало и се застраховате от злоупотреби. Така кредитодателите не могат да спекулират с потребителите като промотират ниски лихви, а всъщност ги коменсират с неочаквани такси и комисионни. Това прави тегленето и обслужването на различните видове кредити много по-лесно за управление и ви осигурява възможност да планирате разходите си.

Таксите, които могат да ви бъдат начислени, биват три типа. Първоначалните тарифи са такса при кандидастване, такса за обрамотка на документи и такса отпускане. Значителна част от промоционалните предложения, които рекламират банковите и небанкови дружества са опцията за получаване на заем без плащане на такси при подаване на заявление и преглед на документите. Следващите такси са годишните, които най-често са за обслужване или преразглеждане. Такса може да се начисли и когато искате промяна в условията, които вече са договорени в споразумението.

Съществуват и месечни такси за управление и обслужване като примерно такса за обслужване на разплащателна сметка.
ГПР винаги е по-голям от лихвата и вие следва да правите сравнение на отделните предложения на кредитните доставчици не само на основание лихвения процент, а и на всички услуги, които влизат в крайната цена.

Част от таксите се начисляват еднократно, примерно тази в началото, а друга част се удържат многократно, на базата на условията и периода на заема. Не забравяйте да се информирате дали таксите на избрания от вас кредитодател са фиксирани или той си запазва правото да ги променя, съответствайки на своята „Тарифа“.