Kакво е ГПР при банките / значение?

Годишният Процент на Разходите (ГПР) е показател, който илюстрира каква е цялата цена на един заем. Той съдържа сбора от лихвата и всички такси, комисионни и застраховки, които могат да повлияят върху крайната дължима сума. Всички банки и кредитни компании на своя официален уеб сайт разполагат с електронни калкулатори, с които можете да изчислите колко ще ви струва определен кредит. Всяка институция посочва колко е ГПР на отделните кредитни продукти.

  Кандидатствай сега

По този начин вие имате яснота още в самото начало и се застраховате от злоупотреби. Така кредитодателите не могат да спекулират с потребителите като промотират ниски лихви, а всъщност ги коменсират с неочаквани такси и комисионни. Това прави тегленето и обслужването на различните видове кредити много по-лесно за управление и ви осигурява възможност да планирате разходите си.

Таксите, които могат да ви бъдат начислени, биват три типа. Първоначалните тарифи са такса при кандидастване, такса за обрамотка на документи и такса отпускане. Значителна част от промоционалните предложения, които рекламират банковите и небанкови дружества са опцията за получаване на заем без плащане на такси при подаване на заявление и преглед на документите. Следващите такси са годишните, които най-често са за обслужване или преразглеждане. Такса може да се начисли и когато искате промяна в условията, които вече са договорени в споразумението.

Съществуват и месечни такси за управление и обслужване като примерно такса за обслужване на разплащателна сметка.
ГПР винаги е по-голям от лихвата и вие следва да правите сравнение на отделните предложения на кредитните доставчици не само на основание лихвения процент, а и на всички услуги, които влизат в крайната цена.

jet credit

Част от таксите се начисляват еднократно, примерно тази в началото, а друга част се удържат многократно, на базата на условията и периода на заема. Не забравяйте да се информирате дали таксите на избрания от вас кредитодател са фиксирани или той си запазва правото да ги променя, съответствайки на своята „Тарифа“.

Заяви онлайн кредит