jet credit

Какви видове кредити съществуват?

Познаването на видовете заеми, които се предлагат на пазара, може да ни помогне да вземем много по-точно и информирано финансово решение, когато кандидатстваме за заем.

Знанието какви видове кредити съществуват на пазара е много полезно за онези хора, които искат да получат финансова помощ, но нямат представа какви видове кредити съществуват, нито знаят, че всеки има свои собствени характеристики, които го отличават от останалите. Основно съществуват два вида кредити – банките и фирмите предлагат различни видове кредити за физически лица и за юридически лица.

Човек трябва да е информиран за различните видове кредити и кредитни сделки, които съществуват на пазара. Добре е да познава основните групи, тъй като основната им класификация започва от тези‚ групи, които от своя страна са разделени на различни класове и типове, което прави разнообразието още по-широко.

По отношение на периода съществуват различни видове краткосрочни кредити, средносрочни кредити и дългосрочни кредити.

Основно заемите са бързи онлайн кредити – заеми до заплата и заеми на вноски, потребителски заеми, ипотечни заеми и автозаеми.

 

  Кандидатствай сега

 

Бързи онлайн кредити

Отпускан от небанкови институции, този тип кредити е един от най-популярните и също така най-използваните в целия свят, благодарение на факта, че продуктите са гъвкави, достъпни и лесни за получаване.

Този вид кредит (от кредитни компании) има множество предимства, като факта, че ви дава достъп до парите по-бързо и при улеснени условия. В допълнение, сумите на заема често са по-ниски, сроковете не са големи, а лихвите са малко по-високи, тъй като изискванията към клиента са сведени до минимум и има по-голям риск за заемодателите от непосяване на задълженията.

Банкови кредити

Банките обикновено отпускат по-големи кредитни суми, предлагат повече клонове за процедури и тегления и имат по-ниски лихви.

За достъп до различните видове банкови кредити е необходимо да имате банкова сметка с периодична дейност в банковата институция, както и да отговаряте на различни изисквания като изрядна документация, включващо доказателство за доход, копие от трудов договор, извлечение от банкова сметка, безупречна кредитна история в ЦКР и други. За някои заеми може да има изискване за попечител, обезпечение и други.

Ипотечни кредити

Има различни институции, които отговарят за отпускането на този вид кредит – както банкови така и небанкови. Те отговарят за отпускането на ипотечни заеми, като по този начин управляват различни оферти.

Този вид кредит обикновено върви ръка за ръка с класификацията „целеви“ и с него се занимават много институции. Той обикновено обработва както по-големи суми пари, така и много по-дълги срокове, вариращи от пет до двадесет години.

jet credit

 

Кредит за автомобил

В България има много банки, които имат много благоприятен лихвен процент. За съжаление прекомерната бюрокрация доведе до много дълъг период на анализ и условията така или иначе бяха изключително ограничителни. Клиентите избягват този вид кредит, който се отпуска доста рядко. За изненада на банките, кредитните компании предлагат много по-гъвкави решения. Небанковите оферти по всичко личи, ще се превърнат в по-добра алтернатива, ако в скоро бъдеще банките не преразгледат  процедурите си.

Ако не можете да изплатите заема си за кола навреме, първо трябва да уведомите банката и да се опитате да договорите друг график на плащане. Повечето заеми са гарантирани дори с автомобила, който сте купили, така че рискувате да останете без него и да загубите всички платени дотогава суми. По-рядко е заемът да е необезпечен, като в този случай се налага възбрана. Съдията може да наложи запор върху сметките или да конфискува вашето имущество.

Заяви онлайн кредит