Искате ли да знаете какви фирми за бързи кредити съществуват?

Поне веднъж в живота си можете да се сблъскате с необходимостта да се обърнете към нови и гъвкави или стари и доказали се фирми за бързи онлайн кредити, така че да можете да решите определени проблеми или да купите жизнено необходими неща с парите. Независимо дали става дума за къща, кола, почивка в определена страна или други желания и нужди, кредитите са необходимост по едно време. Когато наистина се нуждаете от кредит, първата стъпка е да изберете между опциите за нови бързи кредити онлайн или банкови кредити. Въпреки това, преди да завършите първата стъпка, трябва да разберете какво е IFN и какви са неговите особености.


  Кандидатствай сега


Лицензирани и нови фирми за бързи кредити

Съвременните топ фирми за кредит могат да извършват различни дейности по отпускане на заеми съгласно закона. Модерните и бързоразвиващи се нови фирми за бързи кредити са субект, различен от класическите кредитни институции, който извършва своята професионална дейност по отпускане на заеми при условията, посочени в закона. В случая в България създаването и функционирането на тези видове институции се уреждат със Закона за потребителския кредит и по-точно с разпоредбите относно небанковите финансови институции. От определена гледна точка, подобно на банката, всяка небанкова финансова институция извършва своята дейност в строго съответствие с нормативната уредба и под строгия мониторинг и контрол на БНБ. Създаването, но и функционирането на всички фирми за бързи кредити, се урежда със специален закон. Що се отнася до разпоредбите на закона за нови бързи кредити, той се основава на принципи, подобни на класическия банков кредит, като единствената разлика е сумата, която можете да изискате. Това е една от основните причини, поради които толкова много хора започват да се обръщат към такъв бърз кредит за сметка на банкирането.

Прави впечатление, че повечето най-нови фирми за бързи кредити, опитвайки се да се наложат и да получат по-голям пазарен дял, предлагат широк спектър от специализирани оферти.

 jet credit

Изисквания към всички фирми за бързи кредити

В зависимост от естеството на дейността си, небанковите финансови институции имат задължението да се впишат в Търговския регистър. Те имат задължението да се впишат като търговски дружества в Регистъра и са обект на мониторинг и контрол от БНБ. Също така, всички, включени в този списък на фирми за бързи кредити, имат свои „Специални“ и „Общи“ условия и политики.

Тяхната дейност не си съперничи, а допълва дейността на банките. Макар, че някои банки също отпускат заеми на хора с неизрядна кредитна история, хората с влошена кредитна история и просрочия са приоритетен профил на аудиторията на кредитните компании. Почти всички от тях предлагат кредитния продукт кредит за хора с лошо ЦКР. Някои от тези фирми за бързи кредити които не гледат цкр отпускат заеми дори на хора с много лоша кредитна история и запор.

Списък на фирми за бързи кредити

Разберете всичко, което ви интересува свързани с небанкови заеми (лихва, ГПР, минимален и максимален период на погасяване и падеж, административни такси, условия отпускане на заем и др.) от нашата услуга. Ние предлагаме сравнение на оферти на най-добрите доставчици на бързи кредити. Натиснете бутона Заяви сега и кандидатствайте за заем директно.

Заяви онлайн кредит