Какво е стоков кредит?

Често срещано явление е потребители да заемат кредити от банки за дългосрочно ползване, за да могат да си купят кола, апартамент или мебели. В някои други ситуации пък паричните заеми се използват покупки на по-дребни неща от бита като мобилни телефони, домакински уреди и дори храна.

ВИЖТЕ НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КРЕДИТИ


  Кандидатствай сега


Основната разлика между банков потребителски кредит и бърз заем са високите лихвени проценти във втория случай. Поради това общият размер на тегления кредит се увеличава и затова е изключително важно при избора на финансираща институция и кредитна програма да се изисква пълна информация за всички допълнителни плащания, които предстоят. По този начин кредитополучателят ще може да защити собствените си интереси и да се предпази от оскъпяване на своя заем.

Предсрочно погасяване на стоков кредит

Преди да подпише договор за кредит, кредитополучателят трябва да получи пълна информация относно всички плащания по паричния заем, предоставени му от банката, за комисионните и датата на падежа на заема. По този начин, имайки пълно разбиране за финансовият продукт, предлаган от банката, за него би било много по-лесно да оцени финансовите си възможности, включително и платежоспособността си.

jet credit

Кредитите могат да бъдат няколко вида

Става дума за целеви или нецелеви заеми, които се предоставят на разположение на кредитополучателя за закупуване на стоки, договорени с банковия служител. Също така средствата могат да бъдат изразходвани по преценка на кредитополучателя. Такъв заем може да бъде подкрепен със залог върху имуществото на  клиента или неговото поръчителство. Паричните заеми могат да бъдат изплатени в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план и предоставени както от банкови институции, така и от небанкови организации.

Подобен кредит има няколко предимства. С негова помощ клиентът може да закупи желания продукт в близко бъдеще и да избегне поскъпването на продукта и оскъпяването. Кредитът може да ви спести много средства, ако желаният продукт е уникален или пуснат за продажба в ограничени количества. Клиентът ще може да получи продукта с желаната модификация и с компонентите, които са важни за него. И само за няколко месеца, плащайки малки фиксирани суми, той би могъл лесно да изплати сумата по своя кредит.

Заяви онлайн кредит