Заеми с фиксирана лихва за целия период

Един от видовете кредити, които може би ще ви предложат в банката, когато отидете да търсите кредит, е т.нар. кредит с фиксирана лихва. При него, колкото по-дълъг е периода на фиксиране на лихвата, толкова по-висока е сумата на фиксираната лихва. Поради опасността от повишаване на лихвата, в последно време хората все по-често започват да теглят кредити с фиксиран лихвен процент за определен срок.

  Кандидатствай сега

По този начин потребителите се застраховат срещу потенциалния риск от увеличаване на пазарните индекси, защото месечната вноска за обслужване на кредита за целия погасителен период е с предварително определена стойност. По този начин тя не може да се променя и е лесна за планиране и контрол, тъй като не допуска възможността от промяна на икономическите фактори, която да доведе до допълнителни разходи.

jet credit

 

 

kredit-s-fiksirana-lihva