Видове краткосрочни кредити

Различните видове краткосрочни небанкови заеми са все по-търсени. Финансовата сфера в България преминава през период на просперитет по отношение на краткосрочните заеми, които са лесно достъпни. Удобствата, които предлагат фирмите, правят краткосрочните кредити все по-популярни. Тези  небанкови заеми се делят на кредити до заплата и кредити на вноски. Кредитите от всякакъв вид могат да бъдат отлично решение, когато не се теглят заради импулс, а са добре обмислени. Достъпът до краткосрочни заеми трябва да се основава на предварителни изчисления. Трябва да се определят сумата и периода, за да не се създават финансови дисбаланси.

  Кандидатствай сега

Бързи краткосрочни кредити

Често небанковите финансови институции са свързани с предоставянето на краткосрочни заеми с неголеми суми. Следва да се отбележи, че от тези дружества могат да бъдат получени и някои дългосрочни заеми с по-голяма сума.

Небанковите заеми се отпускат предимно за кратки периоди от време. В портфолиото на кредитните компании има широк диапазон от оферти с по-кратки или по-дълги срокове за погасяване, някои от които могат да са дори в същия ден.

На кредитния пазар в България оперират много небанкови дружества, които отпускат микрокредити, т.е. малки заеми с краткосрочен план. Краткосрочните кредити са за суми от няколко стотин до няколко хиляди лева.

За периоди от по-малко от 5 години небанковите кредити могат да бъдат класифицирани в общия клас потребителски кредити, обикновено предоставяни без никаква съществена гаранция. За кредити, отпуснати за период от повече от 5 години, обикновено се изискват материални гаранции, като често това са недвижими имоти.

jet credit

Небанковото финансиране обхваща много широк спектър от различни видове оферти и предоставя на клиентите различни услуги с много висок стандарт за качество.

Докато банките ви отпускат заеми за една, две, три години и трябва да изчакате за одобрение с дни или дори седмици, за бърз краткосрочен кредит от небанково дружество, сумата, която трябва да върнете, е много по-ниска и времето е по-кратко, така че рисковете намаляват.

Небанковият заем е най-добрата алтернатива, която можете да изберетe, когато спешно се нуждаетe от пари. Има различни ситуации, при които необходимостта от ликвидност ви кара да прибягваме до краткосрочни решения. Изберете най-подходящата решение от нашето сравнение на оферти и кликнете върху бутона Кандидатствай.

Заяви онлайн кредит