Най-просто казано то е гарант на банката, че вие ще погасявате редовно и пълно кредита си. Преди да подпишете договор ще трябва да намерите доверено лице, което да се съгласи да поеме вашата отговорност в случай, че изпаднете в ситуация на неплатежоспособност. Поръчителят от своя страна ви дава някои привилегии, като например по-ниска лихва.

  Кандидатствай сега

 

Факт е, че лицето, което тегли кредит, който не погасява дълго време, носи съдебна отговорност. Ако се стигне до там задълженията се предават на поръчителя. В много случаи той изплаща цялата оставаща сума. След като погаси кредита напълно обаче, по закон има право да подаде иск срещу длъжника и отново по съдебен път да му бъде възстановена цялата сума. Такъв иск може да бъде отправен и към останалите поръчители, ако има такива.

Банковата или небанкова институция, към която имате кредит и в частност служителите в нея, не са длъжни да уведомяват потребителите си, когато те закъсняват с вноската или когато преминат към друга инстанция.

jet credit

Поръчителят на даден кредит също може да кандидатства за свой такъв. В някои клаузи от договори обаче се изисква поръчителят да няма свой кредит и да предостави същите документи като длъжника. Това са документи, гарантиращи ежемесечен доход, постоянен трудов договор и т.н. Но е добре да знаете, че можете да поемете тази отговорност само за близки хора, на които имате пълно доверие. Немалко пъти. Напоследък доста хора изпаднаха нелепа и трудна ситуация, след като станаха поръчители на близки хора. Те решават да заминат в чужбина, не плащат вноските си или пък прехвърлят цялото имущество на други лица. В  такъв случай отговорността пада върху поръчителите, които в повечето случаи не са и предполагали за такъв развой на събитията.

Заяви онлайн кредит