Тази публикация има за целда опише какво е заем срещу запис на заповед и къде се кандидатства за такъв кредитен продукт без страх от финансови измами.

Когато една банка или кредитна компания предоставя заем, се опитва да си гарантира неговото погасяване. Обикновено кредитните дружества изискват обезпечение или гаранция, че отпуснатите средсства ще им бъдат възстановени, като дори очакват да придобият печалба за услугата, която предоставят.

В споразуменията за кредит се сочи къкъв е залога, който заемодателя изисква от потребителя. С него той се обезпечава и служи като гаранция, че отпуснатите средства ще бъдат върнати.

ВИЖТЕ НАШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН

  Кандидатствай сега

Обезпечението изиграе ролята на залог и благодарение на него банката или фирмата може да си покрие разходите, в случай, че клиента спре да обслужва задължението си.

Съществуват много и разнообразни видове заеми на база гаранциите, които се изискват от потребителите – заем срещу ипотека, заеми със залог движимо или недвижимо имущество, заеми с парично обезпечение като банков депозит, финансови средства или ценни книжа,  заеми с гаранти, заеми със съдлъжници, заеми с поръчители, кредит срещу превод на заплата и много други. Заем срещу запис на заповед е един от всички тези видове услуги.

jet credit

Ето и специфичните характеристики на този вид кредити. Запис на заповед е изключително важен писмен документ, който урежда отношенията между двете страни по един кредит. Този съществен документ се издава от потребителя и в него се вписва доброволно и предварително, че той обещава да погаси задължението си до фиксираната дата.

Заяви онлайн кредит

 

zaem-sreshi-zapisna-zapoved