Как да получа кредит от банка, ако имам лошо цкр?

Много хора си мислят, че е невъзможно да получат кредит от банка с лошо ЦКР. По принцип всички банки проверяват кредитната история в ЦКР и взимат предвид досиетата на кредитоискателите. Съществуват обаче банки даващи кредити с лошо ЦКР на хора със стабилен доход. Ако закъсненията по плащанията по стари задължения са до 30 дни, този човек според банките все още е с добра кредитна история. Ако закъсненията са до 3, 6 или 9 месеца те имат друго отношение.

   Кандидатствай сега

Кои банки отпускат кредит с лошо ЦКР?

Няма еднозначен отговор на въпроса коя банка дава кредит с лошо цкр. Банките имат различна политика и според случая могат да решат колко влошена е кредитната история и каква е степента на риск, който носи лицето, кандидатстващо за заем. За кредит с лошо ЦКР от банка могат да кандидатстват хората, които в момента имат стабилен доход и могат да погасят задължението. От тях се изисква да имат определен стаж на последното работно място, да имат удостоверение за заплата и официален трудов договор. Минималната възраст е 18, понякога 21-34 години, а максималната възрастова граница обикновено е 60-65 години, до която заемът трябва да е изплатен. Ако се нуждаете от съдействие за кредит от банка при лошо ЦКР, най-добре е да се обърнете към независим кредитен консултант. Не се доверявайте на обяви от типа Уреждам банкови кредити с лошо ЦКР, особено ако са от частни лица, защото може да си създадете сериозни неприятности.

jet credit

Какво да правя, ако банките ми откажат?

Небанковите институции са специализирани в относително краткосрочни продукти, като продължителността на договора обикновено е около месец. Пазарът обаче предлага и еднодневни заеми за период до една година или повече. Всеки заем може да бъде изплатен предварително, с преизчисляване на лихвите. Бързите заеми за хора с просрочие започват от много ниски стойности, само 100 лева. Повечето са между 100 и 8000 лева, като има и оферти с много висока стойност, но те изискват гаранции или обезпечение на недвижими имоти и се предоставят по-рядко.

За да откриете най-подходящото предложение за вашите нужди, ние ви предлагаме лесен начин за сравнение. Вижте нашата страница за бърз кредит за хора с лошо ЦКР, където можете да получите всички актуални предложения от всички водещи кредитни компании. След като сравните финансовите продукти, кандидатствайте изцяло онлайн от нашата платформа с бутона Заяви.

Заяви онлайн кредит